July

23 JULY – Kanazawa 21st Century Museum, Theater 21 – Theater 21, Kanazawa, (JP)
24 JULY – Kanazawa 21st Century Museum, Theater 21 – Theater 21, Kanazawa, (JP)
30 JULY – Lecture and Recital – Sakira-Ritto, Shiga, (JP)
31 JULY – Recital – Sakira-Ritto, Shiga, (JP)